28. Den kloke och umgänget

1 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det rättfärdiga umgänget är som en parfymförsäljare. Om du inte får något från honom får du i alla fall känna hans doft. Det dåliga umgänget är som en smed. Om du inte bränns av hans eld får du i alla fall hans gnistor på dig.”

2 – Den kloke håller sig till de goda människorna och undviker de onda. Kärleken till de goda binds snabbt samman och det tar en lång tid för att den skall brista. Kärleken till de onda brister snabbt och det tar en lång tid för att den skall bindas samman. Umgänge med dåliga människor medför dåliga tankar om de goda. Den som umgås med dåliga människor riskerar att bli en av dem.

3 – Den kloke är ålagd att undvika tvetydiga människor så att han själv inte blir tvetydig. På samma sätt som umgänge med goda människor medför godhet medför umgänge med onda människor ondska.

4 – Sufyân bin ´Uyaynah sade:

”Den som älskar en rättfärdig man älskar Allâh (tabârak wa ta´âlâ).”

5 – Mâlik bin Dînâr sade:

”Att du flyttar stenar med goda människor är bättre än att du äter sötsaker med de syndiga.”

6 – Den kloke smutsar inte ned sin heder och inte heller vänjer han sig vid ondskans vägar genom att umgås med de onda. Han blundar inte för att skydda sin heder och träna sitt jag genom att umgås med de goda.

7 – Abû ´Amr bin al-´Alâ’ sade:

”Sa´îd bin Djubayr såg mig sitta med ungdomarna. Han sade: ”Vad får dig att sitta med ungdomarna? Sitt med de äldre.”

8 – Abûd-Dardâ’ sade:

”Det är bättre att ha en rättfärdig vän än att vara ensam. Det är bättre att vara ensam än att ha en dålig vän. Det är bättre att tala gott än att tiga. Det är bättre att tiga än att tala dåligt.”

9 – Den kloke umgås inte med de onda. Umgänget med den dålige är en bit av elden som medför hat. Hans kärlek är inte som den skall vara och han håller inte sitt ord.

10 – Till en persons lycka hör fyra saker: att hans fru håller med honom, att hans barn är fromma, att hans bröder är rättfärdiga och att hans uppehälle är i hans stad.