28. Den femte typen av förbjudna namn

5 – Utländska namn som turkiska, persiska och berbiska som inte omfattas av arabiskan. Exempel på dessa namn är Nariman, Sherihan, Nevin, Shadi (som betyder apa på deras språk) och Jehan.

Angående namn som slutar på bokstaven ”t” som Hikmat, ´Ismat, Nadjdat, Hibat, Mirfat och Ra’fat, så är de arabiska i grund och botten. Men i och med att de slutar på ”t” istället för ”h” så är de inte arabiska längre.

Detsamma gäller namn som slutar på bokstaven ”î” som Ramzî, Husnî, Rushdî, Haqqî, Madjdî och Radjâ’î. De är också arabiska i grund och botten. Men i och med att de slutar på ”î” så är de inte arabiska längre eftersom just det här î:et är en persisk och turkisk företeelse.

Beträffande namnet Faqî i Egypten, så är det deras förkortning för ”Faqîh”.

Exempel på persiska namn är de som slutar på ”ûyah” som Sîbûyah. Vissa har kommit fram till nittiotvå namn som slutar på ”ûyah”.

På urdu lägger de till bokstaven ”î” om namnet är feminint. Rahmân blir Rahîman och Karîm blir Karîman.