28. De uppmanar till ekonomisk bojkottning

Sayf-ul-Islâm ´Abdullâh al-Gharîb

ar-Radd al-Muhabbar, sid. 187

Godkänt arbete av ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

28 – Till al-Ikhwân al-Muslimûns tänk, hör att de kräver människorna på ekonomiska bojkottningar för att besvära makthavare och lärde. Följaktligen ser du dem uppmana till bojkottning, som om de är våra makthavare. Däremot kräver vi dem på att först och främst bojkotta böcker som innehåller sekteriska rörelser, avguderi och innovationer och reliker som dyrkas i Allâhs ställe, däribland al-Badawîs grav i Egypten1.

1Arabiska halvöns och Gulfländernas al-Ikhwân al-Muslimûn kräver att amerikanska varor bojkottas samtidigt som de själva handlar med indiska rökelser och iransk saffran:

يُحِلِّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا

“… ett år förklarar de detta är tillåtet och ett annat år förbjuder de det…” (9:37)