28. Bevis för att jämmer är förbjuden

´Abdullâh bin Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som slår sig på kinderna, river sönder kläderna och uttalar sig som på den hedniska tiden tillhör inte oss.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

Abû Burdah berättade att Abû Mûsâ hade så ont att han förlorade medvetandet. Under tiden hade han sitt huvud i en av sina kvinnors knän. Kvinnan började skrika, men han klarade inte av att säga åt henne. När han återfick medvetandet sade han: ”Jag avsvär mig det som Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) avsvor sig. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har inget att göra med kvinnan som höjer sin röst i samband med olyckor, rakar av sitt hår och river sönder sina kläder.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

Umm ´Atiyyah sade:

”När vi skulle lova Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tro och lydnad krävde han att vi inte jämrar oss.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

Abû Mâlik al-Ash´arî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”I mitt samfund finns det fyra saker från den hedniska tiden som de inte kommer att överge; skryt över stamträd, förtal av bakgrund, tillskrivning av regn till stjärnor och jämmer.”

Muslim rapporterade i sin ”as-Sahîh” från Abû Mâlik al-Ash´arî som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En kvinna som jämrar sig och inte ångrar sig innan döden, kommer att återuppstå på Domedagen iklädd kläder av beck och klänning av skabb.”

I Djâbirs hadîth om Ibrâhîm, profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) son, nämndes det att människorna sade till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ”Förbjöd du inte gråt?” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Nej. Jag förbjöd de två dumma och syndiga ljuden; ett ljud i samband med olycka…”

Rapporterad av at-Tirmidhî.