28. Bevis för Allâhs hand 14

28 – Ahmad bin Muhammad bin Abî Bakr al-Wâsitî, Ahmad bin ´Abdillâh bin Muhammad al-Wakîl och Muhammad bin Sahl bin al-Fudhayl al-Kâtib sade: ´Umar bin Shabbah berättade för oss: Yahyâ bin Sa´îd al-Qattân berättade för oss: Sufyân berättade för oss: Mansûr och Sulaymân berättade för mig, från Ibrâhîm, från ´Abîdah, från ´Abdullâh bin Mas´ûd som berättade:

”En jude kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Muhammad! Allâh (´azza wa djall) skall hålla himlarna på ett finger, jordarna på ett finger, bergen på ett finger, träden på ett finger och skapelserna på ett finger. Därefter skall Han säga: ”Jag är Konungen.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) började skratta så att hans kindtänder syntes och sade: ”De underskattar sannerligen Allâh!”

Yahyâ sade: Fudhayl bin ´Iyâdh adderade till denna berättarkedja:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skrattade utav förtjusning och bekräftelse av honom.”