28. Avhållsamhetens innebörd

155 – Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

”Vi har smyckat jorden med sköna ting för att sätta dem på prov för att se vilka som är de bästa ibland dem.”1

156 – Sufyân ath-Thawrî sade:

”De bästa ibland dem är de som är mest avhållsamma från det världsliga.”

Detsamma sade Abû ´Isâm al-´Asqalânî. Enligt araberna innebär avhållsamhet ett avståndstagande från egendom och position.

157 – Abû Bakr, ´Umar, ´Alî, Abû Dharr, ´Uthmân, Abûd-Dardâ’, Tamîm ad-Dârî och deras jämlikar bland följeslagarna var avhållsamma. Hur många följeslagare var inte avhållsamma! ´Abdur-Rahmân bin ´Awf och az-Zubayr var också avhållsamma. Rapporteringen som säger att ´Abdur-Rahmân bin ´Awf skall krypa in i paradiset skall ignoreras. Ingen kommer att komma till paradiset innan honom och ingen människa kan jämföras med az-Zubayr.

158 – Mâlik bin Anas sade:

”Avhållsamhet innebär gudfruktighet.”

159 – Våra lärda säger att det betyder avhållsamhet från det otvetydiga.

160 – al-Musayyab bin Wâdhih sade:

”Sufyân bin ´Uyaynah blev frågad om avhållsamhet varpå han svarade: ”Det betyder att du skall avstå det som Allâh har förbjudit. Vad beträffar det som Allâh har tillåtit, så är det lovligt. Profeterna åt, drack och gifte sig.”

161 – az-Zuhrî blev frågad om avhållsamhet och han svarade:

”Det betyder att det förbjudna inte skall överrumpla ditt tålamod och att det tillåtna inte skall överrumpla din tacksamhet.”

162 – Sufyân ath-Thawrî och hans följeslagare sade:

”Avhållsamhet innebär att man inte skall ha framtidsplaner.”

Det är bra sagt, ty den som inte har framtidsplaner kommer att vända det här livet ryggen och ägna sig åt att dyrka Herren.

163 – Ibn Zarârah bin Awfâ sade:

”Avhållsamhet är att hålla sig borta från människorna.”

Det indikerar att man skall vara för sig själv och dyrka och vara bekväm med ensamheten. Abû Sulaymân al-Khattâbî hade rätt när han sade:

Jag är bekväm med min ensamhet och sitter hemma

min bekvämlighet har bestått och min glädje har fullbordats

Tiden har lärt mig och jag bryr mig inte om jag undviks

jag varken besöks eller besöker

Så länge jag lever frågar jag inte

om vännen har gått sin väg eller om prinsen har ridit iväg

164 – Dja´far bin Sulaymân sade:

”Jag frågade en from kvinna: ”Vem är hemma hos dig?” Hon svarade: ”Han som jag för nära samtal med. Allâhs slav! Hur skall jag känna mig ensam om Han är mitt sällskap?”

165 – al-Fudhayl bin ´Iyâdh sade:

”När jag ser natten nalkas blir jag glad och tänker att jag skall vara ensam med min Herre. När jag ser morgonen nalkas blir jag nedstämd för att jag inte vill träffa människorna och vara med om något som distraherar mig från min Herre (´azza wa djall).”

166 – En man sade till al-Hasan:

”Våra lärda säger.” Då sade al-Hasan: ”Har du sett en lärd? En lärd är han som avhåller sig från det världsliga, har kunskap om religionen och ständigt dyrkar sin Herre.”

167 – Ibn-ul-Mubârak sade:

”Avhållsamhet är att ens hjärta tar avstånd från det världsliga.”

Det är mycket bra sagt. Det är likgiltigt att ha något i handen eller inte. Avhållsamhet är hjärtats handling. Följeslagarna hade hela världen i sina händer och var ändå avhållsamma från den med sina hjärtan.

168 – Vissa sade att avhållsamhet är kärlek till döden. Den definitionen omfattar alla de tidigare definitionerna. Den som älskar döden älskar mötet med sin Herre och vänder det här livet ryggen.

169 – Shaqîq sade:

”Jag hade köpt en melon till min moder. När jag hade delat den blev hon rasande. Jag sade till henne: ”Kära moder! Vem är du arg på? Förkastar du ödet eller är du arg på dess odlare, köpare eller Skapare? Vad odlaren och köparen beträffar, så svär jag vid Allâh att de inte har gjort något fel. De båda vill att den skall vara den godaste melonen. Jag kan bara föreställa mig att du klandrar dess Skapare. Frukta Allâh och klandra inte Honom!” Jag svär vid Allâh att min moder har aldrig hört från mig något så nyttigt som detta.”

118:7