28. Alla behöver Allâh

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

24 – Allt behöver Honom.

FÖRKLARING

Ingen och inget kan vara utan Allâh. Inte änglarna, inte himlarna, inte jorden, inte djinnerna, inte människorna, inte de livlösa som bergen och haven. Allt behöver Allâh:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

”Människor! Inför Allâh är ni de fattiga och Allâh är den Rike som är Sig själv nog, Den som allt lov och pris tillkommer.”1

Allting är i behov av Honom, inklusive helgon och himlar. Vissa säger att helgonen besitter omänskliga förmågor med vilka de styr skapelsen och gagnar och skadar. Så säger otrogna och avgudadyrkare. Varken helgon, sändebud eller änglar kan vara utan Allâh. Ingen annan än Han styr skapelsen. Den dogmen annullerar dyrkan av statyer och annat. Hur kan du dyrka det behövande och fattiga och glömma Honom som har hela herraväldet i Sina hand? När gravdyrkarnas präster sade till en monoteistisk lekman att han anser att helgon kan vare sig gagna eller skada, höll han med och citerade Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

”Och betrakta inte dem som fallit i kampen för Allâhs sak som döda. Nej, de lever hos sin Herre och försörjs.”2

Sade Allâh att de försörjer eller försörjs? De försörjs. I och med att de försörjs tillber vi Honom som försörjer dem och inte dem som försörjs. Till följd av lekmannens naturliga argument drog de sig tillbaka.

135:15

23:169