28. Aldrig sysslolös

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har ålagt hjärtat dogm och kroppsdelarna goda handlingar.

FÖRKLARING

Allâh har ålagt tungan föreskriven åkallan och Qur’ân-läsning. Det är några exempel på tungans handlingar.

Han har också ålagt hjärtat handlingar. Även hjärtat handlar; det fruktar Allâh, älskar Honom, litar till Honom, återvänder till Honom. Det är några exempel på hjärtats handlingar.

Han har även ålagt kroppsdelarna handlingar. Det är de uppenbara handlingarna som Rukû´, Sudjûd och kamp för Allâhs sak.

Hjärtats handlingar är dogmer; tron på Allâh, rädsla, fruktan, önskan, bävan, hopp, kärlek och så vidare.

Shaykhen (rahimahullâh) nämnde inte tungans handlingar eftersom de innefattas av kroppsdelarnas handlingar. Tungan är ju en kroppsdel.

Handlaren belönas respektive straffas utmed sina handlingar. Om människan ägnar en tanke åt sitt tillstånd inser hon att hon hela tiden är i gång ytligt och innerligt. Hon är aldrig sysslolös. En dag återvänder handlingarna till henne; om de var bra, belönas hon, och om de var dåliga, straffas hon.