28. al-´Ayyâshîs fjärde förvrängning av al-Baqarah

al-´Ayyâshî sade om Allâhs (ta´âlâ) ord:

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ

”Israeliter! Minns Mina välgärningar mot er och uppfyll ert löfte till mig, så skall Jag uppfylla Mitt löfte till er. Och stå i bävan inför Mig! Tro på vad Jag [nu] har uppenbarat med bekräftelse av de [uppenbarelser] som ni [tidigare] fick ta emot och gå inte i spetsen för dem som förnekar den. Sälj inte Mina budskap för en ynklig slant. Och frukta Mig!”1

”Samâ´ah bin Mahrân sade: ”Jag frågade Abû ´Abdillâh om betydelsen av Allâhs ord:

وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ

”Uppfyll ert löfte till mig, så skall Jag uppfylla Mitt löfte till er.”

Han sade: ”Det vill säga ”Uppfyll ´Alîs ledarskap som en plikt från Allâh, så skall Jag ge er paradiset.”2

al-´Ayyâshî sade:

”Djâbir al-Dju´fî sade: ”Jag frågade Abû Dja´far om Qur’ânens dolda mening i versen:

وَآمِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ

”Tro på vad Jag [nu] har uppenbarat med bekräftelse av de [uppenbarelser] som ni [tidigare] fick ta emot och gå inte i spetsen för dem som förnekar den.”

Det vill säga han och han och hans vän och dem som följer dem och har deras religion. Allâh syftar på dem:

وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ

”… och gå inte i spetsen för dem som förnekar den.”

Det vill säga de som förnekar ´Alî.”3

Titta bara på denna otro och detta kätteri när Allâhs skrift förklaras! Tilltalet i de två verserna och framöver är riktat till judarna, vilket är solklart. Allâh befaller dem att tro på Qur’ânen som bekräftar Toran och förbjuder dem att förneka den och Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Bâtiniyyah förvränger dessa ädla verser till sin otrogna läras fördel och gömmer sig bakom ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) och anklagar följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum), med Abû Bakr och ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) i spetsen, för otro.

12:40-41

2Granskaren refererade till böckerna ”al-Burhân”, ”al-Bihâr” och ”Ithbât-ul-Hudâh”.

3Granskaren refererade till böckerna ”al-Burhân”, ”al-Bihâr” och ”al-Wasâ’il”.