28. al-Albânî och Wahhâbiyyah

ad-Duwaysh sade att al-Albânî förtalade Wahhâbiyyah och sade:

”Vad har jag med Wahhâbiyyah att göra? Jag kritiserar dem förmodligen mer än vad andra gör. Det vet mina närvarande bröder.”1

Därefter sade ad-Duwaysh:

”Detta är ett farligt uttalande. Om det granskas ur ett föreskrivet perspektiv innebär det ett avståndstagande från Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs kall. Särskilt gäller detta då han sluter sig till samma skara fiender till detta kall som Zaynî Dahlân, an-Nabahânî och alla andra mytomaner.”2

Detta är falskt på grund av följande orsaker:

1 – Vi är alla skyldiga att döma en lärd utifrån det han är känd för. Om han skulle uttala sig på ett avvikande sätt refererar vi det till det som han är känd för. Antingen ljuger den som har framfört hans avvikelse eller också syftar den lärde på något vi inte vet.

2 – al-Albânî var känd för att högakta Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb och anamma hans metod när han kallade till Tawhîd och bekämpade avguderi, kallade till Sunnah och bekämpade innovationer, kallade till Qur’ânen, Sunnah och Salafs förståelse och förkastade allt som går emot det. Hans böcker, debatter och avvisningar vittnar om det.

3 – Den som vill kväva alla hans böcker, avvisningar och debatter på grund av ett enda uttalande som kan förstås på ett korrekt sätt, är bevisligen en lustfylld lögnare.

4 – Termen ”Wahhâbiyyah” har en negativ betydelse hos Ahl-ul-Bid´a. De beskyller Wahhâbiyyah för att förbjuda besök hos profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav och hyllningar till honom, döda och misshandla dem som hyllar honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och så vidare. Om han verkligen har uttalat sig så, syftade han på den falska betydelsen utifrån ´Imrân bin Husayns (radhiya Allâhu ´anh) ord:

”Ni har nog med allusioner för att slippa ljuga.”3

Jag är övertygad om att al-Albânî (rahimahullâh) inte menade att förtala Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs metod och att han istället ville fördöma och avsvära sig innovatörernas förståelse av Wahhâbiyyah.

1Kassettbandet ”Rihlat-ul-´Aqabah”.

2at-Ta´qîb, sid. 5

3Se ”Fath-ul-Bârî” (10/594).