28. Ahl-us-Sunnah tror på Beskådningen

Imâm Abû ´Uthmân Ismâ´îl bin ´Abdir-Rahmân as-Sâbûnî (d. 449)

´Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth, s. 263-26

Ahl-us-Sunnah vittnar att de troende ska skåda sin Herre (tabârak wa ta´âlâ) med sina syner och titta på Honom, vilket autentiska besked från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) intygar. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ni kommer sannerligen att få se er Herre liksom ni ser fullmånen.”1

Den omnämnda liknelsen är relaterad till beskådningen och inte till det beskådade. Hadither relaterade till Beskådningen och deras berättarkedjor är granskade i boken ”al-Intisâr”.

1al-Bukhârî (573) och Muslim (296).