28. ad-Dadjdjâls uppkomst

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

Det skall tros på ad-Dadjdjâls uppkomst. Mellan hans ögon kommer det att stå ”otrogen”. Hadîtherna i ämnet och att det kommer att ske skall betros.”

FÖRKLARING

ad-Dadjdjâl har namnet ”al-Masîh” som gemensamt med ´Îsâ bin Maryam (´alayhis-salâm). ad-Dadjdjâl kallas för al-Masîh ad-Dadjdjâl medan ´Îsâ bin Maryam (´alayhis-salâm) kallas för al-Masîh ´Îsâ bin Maryam.

Han kallas för det då han skall beträda (يمسح) hela världen under ett bestämt antal dagar. En annan teori är att han kommer att sakna (ممسوح) sitt högra öga.

Det finns flera hadîther som beskriver honom, hans uppkomst och hans medförda prövningar. Han kommer att ha med sig ett paradis och ett helvete. Bland annat kommer han att befalla himlen att regna och marken att blomstra. Han kommer att vara en prövning för människorna, befalla dem att tro på honom och berätta för dem att han är deras herre. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inte en profet utan att han har varnat sitt samfund för ad-Dadjdjâl. Jag skall dock berätta en sak för er som ingen annan profet innan mig har sagt; han är enögd. Hans högra öga är som en flytande vindruva. Er Herre är helt säkert inte enögd.”1

1al-Bukhârî (4403) och Muslim (169).