279. Profeten sade aldrig nej

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/307)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

279 – Qabîsah berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från Ibn-ul-Munkadir, från Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade aldrig nej när han blev frågad om något.”1

FÖRKLARING

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) avvisade inte tiggare, ty Allâh (tabârak wa ta´âlâ) förbjöd honom från det när Han sade:

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

”… och stöt inte bort tiggaren med barska ord.”2

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) månade om att uppfylla människors ärenden. Till följd av den barmhärtighet som Allâh hade fyllt hans hjärta med, sade han aldrig nej till tiggare. Om han hade något att ge, gav han bort det med nöje. Och om han inte hade något att ge, lovade han att ge senare – och när han lovade infriade han alltid sitt löfte till fullo.

1Autentisk.

293:10