279. Får kvinnor besöka begravningsplatsen al-Baqî´?

Fråga 279: Får kvinnor besöka begravningsplatsen al-Baqî´?

Svar: Det är förbjudet för kvinnor att besöka gravar, oavsett om det handlar om al-Baqî´ eller någon annanstans. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade kvinnor som besöker gravar. Den formuleringen är antingen autentisk eller också god.