276. Sann rikedom

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/304)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

276 – Yahyâ bin Bukayr berättade för oss: al-Layth berättade för oss, från Ibn ´Adjlân, från al-Qa´qâ´, från Abû Sâlih, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh), från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Rikedom handlar inte om mycken världslighet; rikedom handlar om själens rikedom.”1

FÖRKLARING

Hadîthen klargör vad sann rikedom handlar om och uppmanar till givmildhet. Författarens rubrik understryker generositet och tar avstånd från snålhet och girighet. Här klarlägger profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att sann rikedom handlar om att själen är rik. Det vill säga tillfredsställd och belåten med det som Allâh (´azza wa djall) har skänkt den. Den troende ska inte vara snål och girig såtillvida att han faller i synd och anskaffar sig egendomar från alla lovliga och olovliga håll.

Världslighet åsyftar jordelivet. Jordelivet är bara tillfälligt varför det inte förtjänar hyllning. Hur mycket en människa än erhåller av det jordiska, är hon nästan alltid missnöjd. All lycka och vägledning ligger i att Allâh (tabârak wa ta´âlâ) förser slaven med en rik själ och belåtenhet. Se därför till att vara givmild, generös och nöjd med vad Allâh har gett dig, lova Honom, tacka Honom på alla sätt och vis och eftersträva uppehälle på ett fint och lovligt sätt. Den givmilde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den Heliga anden blåste i mitt hjärta: En själ dör inte förrän dess uppehälle har fullbordats. Frukta Allâh och eftersträva fint och lovligt.”2

1Autentisk.

2al-Bazzâr (2914) och Ibn Abî Shaybah (13/227).