274. Får kvinnor besöka profetens grav?

Fråga 274: Vad är domen för att kvinnor besöker sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav?

Svar: Det är förbjudet för kvinnor att besöka gravar därför att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade kvinnorna som gör det. Förbannelse betyder uteslutande från Allâhs nåd. Alltså är synden stor. De lärda säger att en stor synd kännetecknas av att den är förknippad med förbannelse.

Beträffande kvinnornas besök av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav, så anser vissa lärda att det är harmlöst eftersom det är egentligen inte graven som besöks då den är omringad av distanserade väggar. Även om hon står vid den för att besöka den så har hon i själva verket inte besökt graven. Ty den är omringad av väggar, sade Ibn-ul-Qayyim. Således undantog vissa lärda det här besöket och sade att det är egentligen inget besök eftersom hon besöker inte den direkt. Trots det är det säkrast att hon inte gör det. Jag råder kvinnan att göra det lätt för sig. Om hon säger:

السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته

”Må fred, Allâhs nåd och Hans välsignelse vara med dig, profet!”

så finns det änglar som för vidare fredshälsningen till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Hylla mig mycket. Era hyllningar når mig.”1

Om hon skulle vara så långt bort från graven hon bara kan vara så kommer hennes fredshälsning att nå sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Låt henne därför göra det lätt för sig. Hon skall veta att det förhindrar inte henne från goda handlingar. Hon kan även besöka trädgården som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om:

”Mellan mitt hem och min predikstol ligger en av paradisets trädgårdar.”2

Detta gäller både män och kvinnor.

1Abû Dâwûd (1047).

2al-Bukhârî (1195) och Muslim (1390).