273. Bra liv beror på fin karaktär

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

273 – Ismâ´îl bin Abî Uways berättade för oss: ´Abdul-´Azîz bin Muhammad berättade för mig, från Muhammad bin ´Adjlân, från al-Qa´qâ´ bin Hakîm, från Abû Sâlih as-Sammân, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag har endast sänts för att fullborda rättfärdiga karaktärer.”1

FÖRKLARING

Liksom den föregående hadîthen klarlägger även denna vikten av fina karaktärer i islam. Fina karaktärer hör till fundament som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) månade om att klargöra och kalla människor till. Ingens liv kan vara bra förrän hans karaktärer är fina. Hadîthen uppmanar alla muslimska män och kvinnor till att ha fina karaktärer som bevisas i Qur’ânen och Sunnah.

1Autentisk.