273. Bevisar inte detta att kvinnor får besöka gravar?

Fråga 273: Muslim rapporterade via Muhammad bin Qays som berättade att ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Allâhs sändebud! Vad skall jag säga till dem?” Han sade: ”Säg:

السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِين,و يرحم الله المستقدمين منا و المستأخرين,وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بكم لاحِقُونَ نَسْأَلُ الله لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِية

”Frid med er, ni troende och muslimska bosättare. Må Allâh benåda våra företrädare och efterträdare. Vi kommer – om Allâh vill – att sluta oss till er. Vi ber Allâh för vår och er skoning.”1

Bevisar inte det samt Umm ´Atiyyahs (radhiya Allâhu ´anhâ) ord:

”Vi förhindrades från att gå med i begravningståget utan att förbjudas.”2

och andra bevis att kvinnor får besöka gravar så länge de inte gör något som Allâh har förbjudit? Hur annars tolkar ni Muhammad bin Qays hadîth?

Svar: Jag nämnde tidigare domen för den här frågan och anvisade ´Â’ishahs hadîth. Jag sade att Sunnah tyder på att det är en stor synd att kvinnan går hemifrån för att besöka gravar och att det är harmlöst att hälsa till dem om hon skulle råka ha vägarna förbi. För att Sunnah skall vara överensstämmande och inte framstå som motsägelsefull, hamnar ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) hadîth under det fallet.

Beträffande Umm ´Atiyyahs (radhiya Allâhu ´anhâ) hadîth, så säger många lärda att poängen ligger i vad hon har återberättat, nämligen:

”Vi förhindrades från att gå med i begravningståget…”

medan hennes ord:

”… utan att förbjudas.”

är hennes egna förståelse. Det kan vara Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) syfte, men behöver inte vara det. Att följa ett begravningståg är en sak, att besöka gravar är en annan. I och med att det finns män i begravningståget så är det osannolikt att förbud utspelar sig eftersom de kan sätta stopp för det. Sådant är dock inte fallet med gravbesök.

1Muslim (974).

2al-Bukhârî (1278) och Muslim (938).