272. För att ha en plats nära profeten

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

272 – ´Abdullâh bin Sâlih berättade för oss: al-Layth berättade för mig: Yazîd bin al-Hâd berättade för mig, från ´Amr bin Shu´ayb, från hans fader, från hans fader som berättade att han hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Skall jag tala om för er vem jag älskar mest av er och vem av er som kommer att sitta närmast mig på Domedagen?” Människorna var tysta varvid han upprepade frågan två-tre gånger varefter de sade: ”Ja, Allâhs sändebud!” Han sade: ”Den av er som har den bästa karaktären.”1

FÖRKLARING

Detta är den tredje hadîthen i detta väldiga kapitel som handlar om fina karaktärer. Den klarlägger att slaven kommer närmare Allâh (´azza wa djall) via fin karaktär varpå han också kommer närmare profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på Domedagen. Det är ett mål alla kloka bör eftersträva på alla sätt och vis. Alla som vill vara nära profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på Domedagen skall se till att slå vakt om fina karaktärer sett till tal och handlingar, invändigt och utvändigt och i alla situationer. En sådan dygd uppnås emellertid inte förrän Qur’ânen utgör ens karaktär och profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ens förebild.

Hadîthen bevisar också att den lärde skall ställa frågor till eleverna så att de kan svara på dem. Svarar ingen får han ge ett klart och tydligt svar så att de kan gagnas av hans kunskap.

1Autentisk.