270. Vad är domen för att besöka gravar 40 dagar efter begravningen?

Fråga 270: Efter att vissa har begravt sina anhöriga låter de bli att besöka deras gravar de första 40 dagarna. Därefter börjar de besöka dem. De säger att det inte är tillåtet att besöka den dödes grav de första 40 dagarna. Vad är domen för det?

Svar: Först och främst vill jag passa på att säga att det är Sunnah för männen att besöka gravarna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) påbjöd handlingen efter att ha förbjudit den och sade:

Jag brukade förbjuda er att besöka gravar. Besök dem! De påminner er om nästa liv.”

Besökaren besöker en grav på grund av följande anledningar:

1 – För att underkasta sig Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order.

2 – För att dra lärdom av de döda som igår var med honom på jordens yta, åt som han äter, drack som han dricker, klädde sig som han klär sig och åtnjöt av den världsliga fröjden som han åtnjuter av den. Nu ligger de i sina gravar och är pantsatta med sina egna handlingar. Där nere har de inga vänner eller bekanta. Deras enda sällskap är deras egna handlingar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Tre saker följer efter den döde; hans familj, hans egendom och hans handlingar. Två går tillbaka och en stannar kvar. Hans familj och egendom går tillbaka medan hans handlingar stannar kvar.”1

Besökaren drar alltså lärdom av de begravda.

3 – För att påminna sig om nästa liv och veta att det är den slutgiltiga destinationen och att det här livet är endast en passage och inget evigt sådant. Trots det är inte gravarna heller den sista destinationen. Efter graven kommer den Yttersta dagen. Livet i graven är endast ett besök. Han (ta´âlâ) sade:

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

Ni finner ert nöje i att överglänsa varandra i rikedom och världsliga framgångar ända till dess ni besöker gravarna.”2

Det sägs att en beduin hörde en person läsa ovanstående vers varvid han sade:

Jag svär vid Allâh att besökaren stannar inte där för alltid. Efter det besöket kommer en evig vistelse.”

Härmed vill jag också passa på att uppmärksamma frasen ”den sista vilan”. Så säger vissa om personen som har begravts. Om man forskar lite djupare kring den frasen inser man att den är otro. För om graven är den sista vilan, betyder det att det inte finns någon Domedag efteråt. Det är allvarligt eftersom tron på den Yttersta dagen är en av trons pelare. Det verkar dock som att lekmännen säger så utan att tänka sig för. Däremot är det obligatoriskt att påpeka det. Den som tror att graven är den sista viloplatsen och att den inte efterträds av något har fel.

4 – Besökaren hälsar till de begravda och säger:

السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِين وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بكم لاحِقُونَ نَسْأَلُ الله لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِية

Frid med er, ni troende och muslimska bosättare. Vi kommer – om Allâh vill – att sluta oss till er. Vi ber Allâh för vår och er skoning.”

Att gå till gravar för att be vid dem är innovation. Begravningsplatser är inga böneplatser. Man går inte till en rättfärdig mans grav för att be till Allâh. Värre än så är att tillbe den begravde om regn eller hjälp. En sådan handling är större avguderi som inte förlåts av Allâh (´azza wa djall):

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

Er Herre säger: ”Be till Mig, så skall Jag besvara er. De som håller sig för goda för att tjäna Mig skall gå med böjt huvud in i helvetet.”3

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

Alla böneplatser tillkommer Allâh; anropa därför ingen vid sidan av Honom!”4

Den som ber de döda om tjänster har gjort sig skyldig till större avguderi.

Därtill skall det vetas att gravbesök har ingen särskild tid. Det finns inga särskilda nätter ämnade för gravbesök. Människan skall besöka dem för att påminna sig själv. En gång besökte profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gravarna på natten. Det bevisar att gravbesök har ingen särskild besökstid.

Beträffande frågan om familjen som besöker den dödes grav först efter 40 dagar, så är handlingen grundlös. Man får besöka den anhöriges grav redan dagen efter begravningen. Det är emellertid olämpligt att fästa sig vid den döde och besöka dennes grav frekvent. Det medför bara sorg. Det får honom att glömma Allâh (´azza wa djall) och lägga den största energin vid graven. Måhända prövas besökaren även med tvångstankar, myter och dåliga ideologier på grund av det.

1al-Bukhârî (6514) och Muslim (2960).

2102:1-2

340:60

472:18