27. Vad är domen för att tvätta höger fot och därefter ta på en strumpa?

Fråga 27: Vad är domen för att tvätta höger fot och därefter ta på en läderstrumpa eller strumpa och sedan tvätta vänster fot och därefter ta på en strumpa eller läderstrumpa?

Svar: De lärda har delade åsikter om det. Vissa lärda säger att reningen måste vara komplett innan de tas på. Andra säger att det är tillåtet att först tvätta höger fot och ta på läderstrumpan eller strumpan och sedan vänster fot och ta på läderstrumpan eller strumpan. Denne har varken tagit på högerstrumpan eller vänsterstrumpan innan respektive fötter har tvättats. Det betyder att de har tagits på i ett rent tillstånd. Det finns dock en hadîth som rapporteras av ad-Dâraqutnî och al-Hâkim som autentiserade den däri profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När någon av er har tvått sig och tagit på läderstrumporna…”

Hans ord ”När någon av er har tvått sig…” kan innebära att den första åsikten väger tyngre. Ty den som inte har tvättat vänster fot anses inte ha tvått sig. Således är det bättre att ha den åsikten.