27. Så tror Zaydiyyah

Imâm Harb bin Ismâ´îl al-Kirmânî (d. 280)

Kitâb-us-Sunnah, sid. 84-85

Zaydiyyah. De är också Râfidhah. De tar avstånd från ´Uthmân, Talhah, az-Zubayr och ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhum). De förespråkar krig med alla ´Alîs ättlingar, oavsett om de är fromma eller syndiga, till dess att de segrar eller stupar.