27. Så gjorde profeten när det regnade

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-´Uluww lil-´Alî al-Ghaffâr, sid. 55

Förkortning och kommentarer: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Mukhtasar-ul-´Uluww, sid. 93-94

25 – Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade:

“När det regnade tog Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) av sig sin klädnad från sina axlar, så att regnet kunde hamna direkt på honom, och sade: “Det kommer nyligen från sin Herre.”1

Rapporterad av Muslim.

1Dess exakta formulering lyder som så att Anas sade:

“Medan vi var tillsammans med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), råkade vi ut för ett regn. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tog av sig sin klädnad, så att regnet kunde hamna direkt på honom. Vi sade: “Varför gjorde du sådär, Allâhs sändebud?” Han sade: “Därför att det kommer nyligen från sin Herre.”

På samma vis rapporteras den hos Abû Dâwûd och Ahmad (3/133) och (3/267). Formuleringen i boken tillkommer Hâfidh Abûl-Qâsim al-Baghawî. Författaren återberättade hadithen via honom. Hadithen finns också i Ibn Abî ´Âsims “as-Sunnah” (823) och ad-Dârimîs “ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”, sid. 25.