27. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

39 – al-Husayn bin Ismâ´îl berättade för oss: Muhammad bin Yazîd (Karkhûyahs broder) berättade för oss…

Också Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: Sa´dân bin Nasr berättade för oss: Ishâq al-Azraq berättade för oss: ´Ubaydullâh berättade för oss, från Sa´îd bin Abî Sa´îd al-Muqrî, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Om jag inte hade besvärat mitt samfund skulle jag befallt det att bruka Siwâk tillsammans med tvagningen och skjutit upp på ´Ishâ’ till halva natten, eller den första tredjedelen av natten. Allâh (´azza wa djall) närmar Sig den nedersta himlen och säger fram till gryningen: ”Finns det någon som tillber så att Jag må besvara honom? Finns det någon som frågar så att Jag må ge honom?”