27. När delades månen?

Fråga 27: När delades månen?

Svar: Efter Nattfärden och Himmelsfärden. Då avgudadyrkarna bad honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om ett tecken visade han  dem månen delas i två delar. En del hamnade ovanför berget Abû Qays och en annan bakom det. Han sade till dem: ”Vittna!” varvid de sade: ”Fortsatt magi!”1

1al-Bukhârî (3868) och (4864) och Muslim (2800).