27. Muslimska barn skall uppfostras med islam

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Så skall de läras tal och handlingar som Allâh har ålagt slavarna. När de blir könsmogna har allt det fått fäste i deras hjärtan. De skall känna sig bekväma med det och tycka om det de gör.

FÖRKLARING

De skall alltså inte bara befallas be, agas om de inte ber och få sina sovplatser separerade; de skall läras resten av religionen däribland det lovliga och det olovliga och skillnaden mellan fina och ofina karaktärer – på ett kortfattat sätt. Redan som barn skall de indoktrineras ett religiöst livsmönster, vett och etikett och ädla karaktärer. De skall förbjudas från att säga förbjudna ord, svära, förtala, baktala och skvallra. Det skall förbjudas från att göra förbjudna handlingar, stjäla, ta folks egendomar och bedra. De skall som barn uppfostras på så sätt att deras religion, jordiska liv, karaktärer och behandling av människor är korrekta.

Detta är resultatet av att barn uppfostras innan deras könsmognad; det blir lätt att styra dem och de kommer att vidhålla denna dyrbara visshet som kommer att stiga och öka med tiden. De är som en planta. En planta växer sakta men säkert för att sedan ge frukt.

Detta är den korrekta pedagogiken. Vår pedagogik skall alltså grundas på vår religion. Vi skall inte anamma vår pedagogik från Väst, ty det finns inget gott i den.