27. Moskéer måste hållas rena

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/42)

10 – Mänsklig urin är oren varför profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att marken renas från den. Så är det. Det finns hotande hadîther beträffande folk som slarvar och inte renar sig från sin urin1.

11 – Ett av bönens villkor är att böneplatsen är ren. Moskén är en böneplats. Om ren plats inte hade varit villkor skulle profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte befallt att marken blötläggs.

12 – Det är inte tillåtet att kasta orenheter i moskéer. Inte heller är det tillåtet att kasta sopor i dem ehuru soporna är rena. Moskéer måste vara tomma på otrevligheter och smuts. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mitt samfunds belöningar visades upp för mig, till och med mannen som tar ut ett dammkorn ur moskén.”2

Det vill säga att man belönas för att ta ut minsta lilla sak ur moskén.

1Muslim (292).

2Abû Dâwûd (461) och at-Tirmidhî (2916).