27. Människans vilja är underordnad Allâhs vilja

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

24 – Hans vilja verkställs. Slavarna vill inget Han inte vill dem. Det Han vill dem, sker. Det Han inte vill, sker inte.

FÖRKLARING

Det är sanningen. Han (´azza wa djall) sade:

وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

Men ni kan bara vilja om Allâh, skapelsernas Herre, vill.”1

Allâh har en fullkomlig önskan som motsvarar den universella viljan. Slavens vilja är lämpad efter hans situation och underordnad Allâhs vilja. Det Allâh vill sker ehuru slaven inte vill. Det slaven vill sker inte om inte Allâh också vill. Det Allâh (´azza wa djall) inte vill sker inte.

181:29