27. Makan skall inte fasta utan makens tillstånd

Till makens rättigheter över makan hör att hon inte fastar en frivillig fasta i hans närvaro utan hans tillstånd. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det är inte tillåtet för en kvinna att fasta i makens närvaro utan hans tillstånd.”1

1al-Bukhârî (5195), Muslim (1026) och Abû Dâwûd (2458).