27. Klarlägg sanningen och debattera inte med innovatören

Tron på Vågen och handlingarnas, anteckningarnas samt handlarnas vägning däri hör till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm. De debatterar inte om den. De är vare sig passiva eller tolkar. De betror dessa texter bokstavligt som de har kommit från Allâh och Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Deras uppgift är att klargöra, inte att debattera, dividera och disputera. Klargörande till människorna var sändebudens och profeternas uppgift. De lärda, deras arvingar, klargör. Debatt och tvist tillhör inte Ahl-us-Sunnahs metod. Det är typiskt för de prövade. Salaf och deras anhängare varnade för debatt och tvist.

Även idag måste vi ha det i åtanke. Om vi ser Ahl-ul-Bid´a debattera, försvara innovationer och vägra acceptera råd och instruktion, lämnas de. Ahl-us-Sunnahs studenter skall inte gå in i värdelösa dispyter med dem. Om Allâh vill dessa människor väl kommer de förmodligen självmant för att få saker och ting klarlagda. Då får studenten klargöra för honom så att Allâh vägleder den ene och belönar den andre. Däremot tillhör inte debatt och dispyt till Salafs praxis. Deras praxis var att förklara och lägga fram bevisen i Qur’ânen och Sunnah. De månar om att klarlägga dem; den som accepterar dem gör det och den som inte gör det och väljer vilseleda och sprida tvivel bland folk skall lämnas, bojkottas och varnas för. Så handlade Salaf för att avvärja hans skada och undvika prövningar.