27 – Kapitel 6 – Den troende skall inte frukta lögnarnas bevis

Men om du vänder dig till Allâh och lyssnar till Hans argument och Hans klargöranden, kommer du varken att frukta eller sörja.

”Djävulens list är svaghet.” (4:76)

 

Förklaring

Härmed vill författaren (rahimahullâh) ge kurage till den som vänder sig till Allâh (ta´âlâ) och känner till sanningen, att han inte skall frukta lögnarnas bevis. Det rör sig endast om svaga bevis och Djävulens list. Allâh (ta´âlâ) sade:

”Djävulens list är svaghet.” (4:76)