27. Ignorantens ursäkt enligt Sunnah

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 39

I Sunnah berättade Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Jag svär vid Honom i Vars hand min själ är att det varken finns en jude eller en nasaré från det här samfundet som hör talas om mig och sedan dör utan att ha trott på det som jag har blivit sänd med, utan att han hamnar i Elden.”1

1Muslim (153).