27. Högläsningen i de obligatoriska bönerna och andra

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste högt under Fadjr och de två första Raka´ât i Maghrib och ´Ishâ’. Dhuhr, ´Asr, den sista Raka´ah i Maghrib och de två sista Raka´ât i ´Ishâ’ läste han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tyst1.

Det kunde känna igen hans tysta bön dels genom hans skäggs rörelse2 och dels för att han lät dem höra något av den ibland3.

Han brukade även läsa högt i samband med fredagsbönen, ´Îd-bönerna4, regnbönen5 och solförmörkelsebönen6.

1Muslimerna är enade om detta genom hela historien. Därtill finns det även autentiska och uppenbara hadîther om det, vilket an-Nawawî sade. Några av dem kommer att komma. Se ”al-Irwâ’” (345).

2al-Bukhârî och Abû Dâwûd.

3al-Bukhârî och Muslim.

4Se hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läsning i fredagsbönen och ´Îd-bönerna.

5al-Bukhârî och Abû Dâwûd.

6al-Bukhârî och Muslim.