27. Gravdyrkaren saknar kunskap om avguderi

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 76-77

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Om han säger att han inte avgudar någon med Allâh, men att det inte är avguderi att vända sig till rättfärdiga människor, ska du fråga honom: Om du medger att Allâh förbjöd avguderi strängare än otukt och att Han inte förlåter avguderi, vad är det då Allâh har förbjudit egentligen?

Han kommer inte att veta.

Fråga honom hur han kan ta avstånd från avguderi som han saknar kunskap om. Hur kan Allâh förbjuda detta för dig och säga att Han inte förlåter det medan du varken frågar om det eller känner det? Tror du att Allâh förbjuder det för oss utan att klarlägga det för oss?

Om han säger att avguderi går ut på att avguda statyer, vilket de säger sig inte göra, ska du fråga honom vad idoldyrkan innebär. Tror du att avgudadyrkarna tror att brädorna och stenarna skapar, försörjer och bönhör sina dyrkare? Qur’ânen beljuger det.

Om han säger att avguderi går ut på att dyrka brädor, stenar, reliker och annat, åkalla dem och slakta för dem i hopp om närhet till Allâh, avvärjt ont och frambringat gott, ska du instämma. Det är just det ni gör vid stenar, reliker och annat.

Om han håller med att deras handlingar är idoldyrkan, så är det fordrat. Därtill frågar vi honom om han menar att avguderi är idoldyrkan allena till skillnad från tillit och åkallan ägnad åt rättfärdiga människor. Det avisas av Allâhs ord om de otrogna som dyrkade änglar, ´Îsâ och rättfärdiga människor. Han blir tvungen att medge att den som avgudar en rättfärdig person hamnar i det avguderi som nämns i Qur’ânen. Det är fordrat.

FÖRKLARING

Detta är en klar och tydlig diskussion med människor som dyrkar profeter. Den student som läser detta inser fakta. Du kräver honom på fordrade bibetydelser.

Om han säger att han inte avgudar någon med Allâh, ska du fråga honom vad avguderi betyder. Om han säger att avguderi innebär idoldyrkan, ska du fråga honom vad idoldyrkan innebär. Tror du att avgudadyrkarna tror att brädor, stenar och reliker skapar och försörjer? Ditt påstående beljuger dig. Avgudadyrkarna själva erkände att Allâh är Skaparen och Försörjaren:

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ

Säg: ”Vem förser er med det i himlen och på jorden som ni behöver för er försörjning? Vem har makten över hörsel och syn? Vem låter livet spira ur det som är dött och låter döden stiga fram ur det levande? Och vem styr skapelsens ordning?” På detta kommer de att svara: ”Allâh.” Och du skall säga: ”Skall ni då inte frukta?”1

Det är klart och tydligt. Förklara för honom att idoldyrkan handlar om att värna om dem, be dem om hjälp och avlägga eder för dem. Precis samma sak som de gör vid rättfärdiga människors gravar och när de lägger sina hopp i änglar och djinner. De blir tvungna att erkänna att deras förhållande till helgon och rättfärdiga människor är samma avguderi som när de dyrkas med åkallan, bön om hjälp och vädjan om välsignelse.

110:31