27. Fortsatt fokus på Tawhîd

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Manhadj-ul-Anbiyâ’ fîd-Da´wah ilâ Allâh, sid. 63-65

Även efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare hade utvandrat till Madînah och grundat en islamisk stat på Tawhîd, fortsatte fokuset på Tawhîd som aldrig förr. Qur’ân-verserna uppenbarades i ämnet och alla profetiska instruktioner cirkulerade kring det.

1 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nöjde sig inte med det utan brukade med jämna mellanrum befalla de största följeslagarna att lova trohetsed kring Tawhîd. Han (ta´âlâ) sade:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

”Profet! När troende kvinnor kommer till dig för att inte avguda något med Allâh, att inte stjäla, att inte begå äktenskapsbrott, att inte döda sina egna barn, att inte sprida förtal som de själva diktat upp och att aldrig vägra lydnad i det som är rätt och rimligt – tag då emot deras trohetsed och be Allâh förlåta dem deras synder; Allâh är ständigt förlåtande, barmhärtig.”1

Fastän versen uppenbarades i samband med kvinnor, begärde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att även männen lovar detsamma. ´Ubâdah bin as-Sâmit (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Lova mig trohetslöftet om att varken avguda något med Allâh, stjäla, göra otukt, döda era barn, rikta falska anklagelser eller trotsa mig om det riktiga. Den som lever upp till det får sin belöning av Allâh. Den som faller i något av det och straffas för det i det här livet har fått sin bot. Och om någon faller i något av det och döljs av Allâh, så är det upp till Allâh; om Han vill straffa Honom gör Han det och om Han vill förlåta honom gör Han det.”2

Ibn Kathîr citerade flera hadîther där Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) begärde kvinnors trohetsed. Några av dem var ´Â’ishah3, Umaymah bint Ruqayyah4, Umm ´Atiyyah5, Salmâ bint Qays6 (en av sändebudets mostrar) och Râ’itah bint Sufyân al-Khuzâ´iyyah7. Därefter sade han:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tog emot kvinnornas trohetsed på detta vis.”

Samma vis tillämpade han på männen, vilket ´Ubâdah bin as-Sâmits hadîth vittnar om.´Awf bin Mâlik al-Ashdja´î (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Vi var mellan sju och nio personer hos Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han sade: ”Ska ni inte lova Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) trohetseden?” Vi hade nyligen lovat honom en trohetsed och sade: ”Vi har lovat dig trohetseden, Allâhs sändebud.” Han frågade igen: ”Ska ni inte lova Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) trohetseden?” Vi sträckte fram våra händer och sade: ”Vi lovar dig trohetseden, Allâhs sändebud. Vad gäller trohetseden?” Han svarade: ”Att ni dyrkar Allâh, inte avgudar något med Honom, ber de fem bönerna, lyder (han sade något lågmält) och inte ber människor om något.” Det kunde hända att någon av dem tappade sin piska från sitt riddjur utan att be någon ta upp den åt honom.”8

160:12

2al-Bukhârî (3892) och Muslim (1709).

3al-Bukhârî (4891) och Ibn Mâdjah (2/959).

4Ahmad (6/357) och an-Nasâ’î (7/134).

5al-Bukhârî (4892).

6Ahmad (6/379).

7Ahmad (6/365).

8Muslim (108), Abû Dâwûd (1642), Ahmad (6/27), an-Nasâ’î (1/186) och Ibn Mâdjah (2867).