27. Förnekarnas tvivel

Förnekarna förlitar sig på falska tvivel1. Varenda en som Allâh har begåvat med korrekt kunskap och sund förståelse vet att de är falska. De förlitar sig i regel på följande:

1 – Falska påståenden som att de stöds av samstämmigheten, att deras åsikt är verifierad eller innehas av verifierande lärda eller att deras meningsmotståndares åsikt motstrider samstämmigheten och dylikt.

2 – Tvivel som är sammansatta av ogiltiga analogier. Exempelvis säger de att bekräftade egenskaper fordrar liknelse eftersom egenskaper är icke-essentiella och det icke-essentiella upprätthålls av kroppar och kroppar är varandras motsvarigheter.

3 – De håller fast vid generella formuleringar som både kan och inte kan tillskrivas Allâh. Exempelvis brukar de termer som kropp, omslutning och riktning. De använder sig av dem och säger att Allâh inte är beskriven med dem för att komma fram till att Han inte är beskriven med Sina egenskaper.

Därefter formar de dessa tvivel med manipulativa, långa och främmande uttryck som får ignoranten att tro att de har rätt. Först när han studerar sakfrågan inser han att det rör sig enkom om falska tvivel.

Dessa människor avvisas på följande sätt:

1 – Deras tvivel och argument är motsägelsefulla då det de bekräftar fordrar det de flyr från när de nekar.

2 – Deras åsikter är motsägelsefulla då de alla menar att intellektet ålägger det ett annat intellekt förbjuder. Måhända säger de att något åläggs av intellektet för att kort därefter säga rena motsatsen. Motsägelsefulla åsikter är ett av de starkaste bevisen för att de är osunda.

3 – Deras förnekelses falska fordringar skall klargöras. En osund fordring tyder på att det fordrade är osunt.

4 – Texterna som behandlar egenskaperna kan inte förstås på något annat sätt än det bokstavliga. Och om någon text skulle kunna förstås på ett annat sätt, betyder det inte att den inte också kan tolkas bokstavligt. Således är det obligatoriskt att anamma det bokstavliga.

5 – Det är allom bekant att det är sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som har förkunnat de egenskapsrelaterade sakfrågorna. Att tolka dem är detsamma som Qarâmitahs och Bâtiniyyahs tolkning av bönen, fastan, vallfärden och annat.

6 – Ett sunt förnuft anser det inte vara omöjligt att betro Allâhs egenskaper. Faktum är att det sunda förnuftet tyder på att Allâhs fullkomliga egenskaper bekräftas i helhet. Det finns dock detaljer i denna sakfråga som intellektet inte kan begripa och omfatta.

Dessa människors främsta personligheter erkänner att det är omöjligt för intellektet att försäkra sig om de gudomliga frågorna. Utifrån det är det obligatoriskt att ta emot sakfrågan från profetskapet utan att förvränga den – och Allâh vet bättre.

1Däribland Hans (ta´âlâ) ord:

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

”Känner du någon som kan kallas Hans namne?” (19:65)

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

”Och ingen finns som kan liknas vid Honom.” (112:4)