27. Fanbärarna i slaget vid Badr

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät Mus´ab bin ´Umayr leda bataljonen. Han gav en fana till ´Alî bin Abî Tâlib och en annan till en man från Ansâr. Ansârs fana hölls av Sa´d bin Mu´âdh. Han lät Qays bin Abî Sa´sa´h ha befälet över eftertruppen.

När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade kommit nära Safrâ’ skickade han iväg Basbas bin ´Amr al-Djuhanî, Banû Sa´idahs bundsförvant, och ´Adî bin Abîz-Zaghbâ’ al-Djuhanî, Banûn-Nadjdjârs bundsförvant, till Badr för att spionera på karavanen.