27. Erinran i samband med vind

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Sahîh-ul-Kalim at-Tayyib, sid. 86-87

Verifiering och korrigering: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

126 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Vinden är en nåd från Allâh. Den kommer med nåd och den kommer med straff. När ni ser den skall ni inte förtala den. Be Allâh om det goda i den och sök skydd hos Allâh mot det onda i den.”

Rapporterad av Abû Dâwûd och Ibn Mâdjah1.

127 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

“I samband med storm brukade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

اللَّهُمَّ إنِّي أسألُكَ خَيْرَها و خَيْرَ ما فيها و خَيْرَ ما أُرْسِلَت بِهِ وأعوذُ بِكَ مِن شرِّها وشرِّ ما فيها وشرِّ ما أُرْسِلَت بِهِ

”Allâh! Jag ber Dig om dess godhet, det goda i den och det goda som den har sänts med. Och jag söker skydd hos Dig mot dess ondska, det onda i den och det onda som den har sänts med.”

Rapporterad av Muslim.

128 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

“När profeten såg skingrade moln i horisonten lämnade han det han gjorde inklusive åkallan och sade:

اللهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا

”Allâh! Jag söker skydd hos Dig mot dess ondska.”

Om det började regna sade han:

اللَّهُمَّ صيِّباً هَنيئاً

”Ett bekvämt regn, Allâh!”

Rapporterad av Abû Dâwûd, an-Nasâ’î och Ibn Mâdjah2.

1Ahmad också. Berättarkedjan är god. an-Nawawî och andra autentiserade den. Hadîthen är dock autentisk.

2Abû ´Awânah också. Berättarkedjan är autentisk enligt Muslims villkor.