27. De utnyttjar Qur’ân-skolor för att rekrytera ungdomar

Sayf-ul-Islâm ´Abdullâh al-Gharîb

ar-Radd al-Muhabbar, sid. 186-187

Godkänt arbete av ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

27 – al-Ikhwân al-Muslimûn utnyttjar Qur’ân-skolor för att stjäla monoteistiska ungdomar och sedermera rekrytera dem till gruppen. Om du vill ha bevis för det, kan du testa Qur’ân-skolornas gymnasieelever och fråga dem vad de tycker om Sayyid Qutb, Ibn Lâdin och al-Ikhwân al-Muslimûn. Allâh vet att vi älskar Qur’ânen och dess folk och undervisning i den, men vi tycker inte om att utnyttjas eller att våra ungdomar, killar som tjejer, avleds från Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs (rahimahullâh) kall till al-Ikhwân al-Muslimûns dubiösa kall.