27. Där befinner sig våra hjärtan

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 127-132

123 – Det har autentiserats från Thâbit, från Anas som sade:

“Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste upp:

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا

”Och då hans Herre visade Sig för berget krossades det till en jordhög…”

Han placerade sin tumme intill sitt lillfingers fingertopp. Då sjönk berget.”

Humayd sade till Thâbit al-Bunânî: ”Säger du sådär?” Då lyfte Thâbit sin hand, slog Humayd i bröstet och sade: ”Ska jag dölja det efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Anas har berättat det? Vem är du, Humayd? Vad är du, Humayd?”

Hadithen är enligt Muslims villkor.

124 – ´Abdullâh bin ´Amr berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Alla människors hjärtan är mellan två av den Nåderikes (´azza wa djall) fingrar, liksom ett enda hjärta; Han vänder på det som Han vill.” Därefter sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Allâh, Du som vrider på hjärtan! Vrid våra hjärtan till lydnad gentemot Dig.”1

Rapporterad av Muslim.

Denna hadith återberättas av flera följeslagare, däribland an-Nawwâs bin Sam´ân, Abû Dharr, Djâbir bin ´Abdillâh, Anas bin Mâlik, Nu´aym bin Hammâd, ´Abdullâh bin ´Amr, Umm Salamah, Abû Hurayrah och Saburah bin Fâtik al-Asdî (radhiya Allâhu ´anhum).

125 – Ahmad bin Nasr sade:

Efter att jag hade frågat Sufyân bin ´Uyaynah ihärdigt hörde jag honom säga hemma hos sig efter ´Ishâ’:

Låt mig andas.” Jag sade: ”Abû Muhammad! Jag vill fråga dig något.” Han sade: ”Fråga inte.” Jag sade: ”Jag måste fråga dig. Vem annars ska jag fråga?” Han sade: ”Låt gå.” Jag sade: ”Hur är hadithen från ´Ubaydah, från ´Abdullâh, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Har du fått reda på att Allâh (´azza wa djall) ska bära himlarna på ett finger, jordarna på ett finger…”

Människornas hjärtan är mellan två av den Nåderikes (´azza wa djall) fingrar…”

Allâh (´azza wa djall) förvånas och skrattar.”?

Sufyân sade: ”De är som de har återberättats. Vi bekräftar dem och återberättar dem utan föreställning.”2

Rapporterad av Abû Ya´lâ al-Farrâ’ i “Ibtâl-ut-Ta’wîl” och ad-Dâraqutnî i “Kitâb-us-Sifât”.

126 – Ibn Battah sade: Ibn Makhlad underrättade oss: Muhammad bin al-Muthannâ as-Simsâr underrättade oss: Jag hörde Bishr bin al-Hârith säga:

“Hör du inte att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Människornas hjärtan är mellan två av Allâhs (´azza wa djall) fingrar.”?

Dessa Djahmiyyah förhåller sig arrogant till det.”3

1Muslim (2654), Ahmad (2/168) och an-Nasâ’î (7739).

2Kitâb-us-Sifât (65) av ad-Dâraqutnî.

3ash-Sharî´ah, sid. 318, av al-Âdjurrî.