27. Börja med muslimerna

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât at-Tawdhîhiyyah ´alâ Muqaddimat-il-Fatwâ al-Hamawiyyah, sid. 55-56

Grunden till religionen och vägledningen inleds med inlärning av dogm. Det första du ska kalla människorna till är dogmen. Det är profeternas (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) religion. Trötta inte ut dig i onödan om din dogm är inkorrekt. Förbjud inte människorna ränta och otukt om de praktiserar avguderi. Först och främst ska du förbjuda dem avguderi som är den största synd som Allâh har trotsats med. När människor är monoteister förbjuder du dem ränta, otukt och andra synder. Du gagnas inte av att förbjuda dessa synder utan grund. De gagnas inte av att inte handla med ränta, hora eller stjäla om de avgudar. Deras handlingar kommer att vara helt värdelösa. Grunden ligger alltså i monoteism och sund dogm.

Kallare måste först och främst lägga vikt vid dogmen. Vissa ignoranter säger att bara otrogna ska kallas till dogmen och att muslimerna inte är i behov av dogm. Det är felaktigt resonerat. Vissa muslimer har nedsatt dogm och saknar dogmatisk vetskap – och de kallar sig själva för muslimer. Alltså ska vi inleda med muslimerna. Korrigera deras dogm och grund. Därefter kan vi vända oss till andra, börja med vår närmsta omgivning och gå successivt framåt:

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

Och varna dem som står dig närmast.”1

Låt oss klargöra villfarelsen för dem så att de kan undvika den. Dessutom finns det alltid en risk att muslimer faller i avguderi och går vilse. Ibrâhîm (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte bara tillbad sin Herre att rädda honom från idoldyrkan; han till och med fruktade för att falla i idoldyrkan. Han såg nämligen inte upp till sig själv. Alltså behöver muslimerna ett dogmatiskt kall. Vissa muslimer är okunniga och behöver lära sig. Andra faller offer för tvivel och behöver klarhet. Somliga omges av onda kallare som måste motarbetas och krossas så att kallet utgår från en sund och korrekt utgångspunkt. Det monoteistiska kallet är alltså inte bara ämnat för vantrogna – även muslimer behöver dogm och dogmatisk undervisning. De flesta muslimerna är okunniga om dogmen. Han sägs besitta naturlighet och religion, men om du ställer honom en dogmatisk fråga vet han inte svaret. Ty han är okunnig om den och ignoranten ska lära sig.

126:214