27. Bönen i samband med vind

126 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vinden är en nåd från Allâh. Den kommer med nåd och den kommer med straff. När ni ser den skall ni inte förtala den. Be Allâh om det goda i den och sök skydd hos Allâh från det onda i den.”

127 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade säga när det var storm:

اللَّهُمَّ إِني أَسْأَلك خيرها وخيرَ مَا فِيها وخيرَ ما أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّها وَشر مَا فِيهَا وشَرَّ ما أُرسلت به

”Allâh! Jag ber Dig om dess godhet, det goda i den och det goda som den har sänts med. Och jag söker skydd hos Dig mot dess ondska, det onda i den och det onda som den har sänts med.”

128 – När profeten såg skingrade moln i horisonten lämnade han det han gjorde inklusive tillbedjan och sade:

اللهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا

”Allâh! Jag söker skydd hos Dig mot dess ondska.”

Om det började regna sade han:

اللَّهُمَّ صيِّباً هَنيئاً

”Allâh! [Låt det vara] ett bekvämt regn!”