27. Bevis för Allâhs hand 13

27 – al-Qâdhî al-Husayn bin Ismâ´îl, Muhammad bin Ibrâhîm bin Hafs bin Shâhîn, Ismâ´îl bin ´Ayyâsh al-Warrâq, Muhammad bin Makhlad och andra berättade för oss: Muhammad bin al-Walîd al-Busrî berättade för oss: Yahyâ bin Sa´îd al-Qattân berättade för oss, från Sufyân: Mansûr och Sulaymân berättade för mig, från Ibrâhîm, från ´Abîdah, från ´Abdullâh som sade:

”En jude kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Muhammad! Allâh (´azza wa djall) skall hålla himlarna på ett finger, jordarna på ett finger, bergen på ett finger, träden på ett finger och skapelserna på ett finger. Därefter skall Han säga: ”Jag är Konungen.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) började skratta så att hans kindtänder syntes och sade: ”De underskattar sannerligen Allâh!”

Yahyâ sade: ”Fudhayl bin ´Iyâdh lade till från Mansûr, från Ibrâhîm, från ´Abîdah, från ´Abdullâh som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skrattade utav förtjusning och bekräftelse.”