27. Barnsängens relation till samlag inom de fyrtio dagarna

Det femte: Om kvinnan blir kvitt sitt menstruationsblod inom månadscykeln, så får hon ha samlag med sin make. Det är inte alls föraktfullt. Däremot är det föraktfullt att ha samlag med henne om hon blir kvitt sin barnsäng inom de fyrtio dagarna. Det är rättsskolans kända åsikt.

Den korrekta åsikten är att det inte alls är föraktfullt att ha samlag med henne. Det är majoritetens åsikt. Föraktfullhet är en Sharî´ah-enlig dom som behöver ett Sharî´ah-enligt bevis. Det enda som finns i frågan är det Imâm Ahmad nämnde från ´Uthmân bin Abîl-´Âs och att hans kvinna kom till honom inom de fyrtio dagarna varefter han sade:

”Närma dig inte mig.”

Det behöver inte betyda att det är föraktfullt. Han kanske sade så för säkerhets skull därför att han fruktade att hon inte var övertygad om sin renhet, att hon skulle återfå sitt blod via samlag eller något annat skäl och Allâh vet bättre.