27. Bara troende och gudfruktiga gäster på bröllopet

2 – Rättfärdiga människor skall bjudas till bröllopet. Det spelar ingen roll om de är rika eller fattiga. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Var bara vän med troende och låt bara gudfruktiga äta din mat.”1

1Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, al-Hâkim (4/128) och Ahmad (3/38) via Abû Sa´îd al-Khudrî. al-Hâkim sade att berättarkedjan är autentisk och fick medhåll av adh-Dhahabî.