27 – Allting utom Allâh är skapat

Allting utom Allâh är skapat och jag är en del av denna skapelse.


FÖRKLARING

 

Skapelsen är allting utom Allâh. De har fått detta namn som tecken på deras Skapare, Ägare och Upprätthållare. I allting förekommer Allâhs tecken som tyder på att Han är En.

Jag är en av skapelsen och om Han är min Herre, är det obligatoriskt för mig att enbart dyrka Honom.