27. Allâhs ändlösa förmåga

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

23 – Ty Han förmår allting.

FÖRKLARING

Förmågan är en ändlös egenskap. Han erhöll nämligen inte förmåga först efter att Han hade skapat skapelsen. Hans förmåga är evig. Hans skapade skapelser är enkom resultatet av att Han förmår allting. Allâh har sagt att Han förmår allt befintligt och obefintligt. Hans förmåga är alltså inte förknippad med något speciellt. Det finns ingenting Han inte förmår. Inte heller är det tillåtet att inskränka Hans förmåga vid något särskilt. Det skall inte heller sägas att Han förmår det Han vill. Det uttrycket gäller specifikt då Allâh samlar hela skapelsen:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاء قَدِيرٌ

”Och bland Hans tecken är skapelsen av himlarna och jorden och alla varelser som Han har låtit sprida sig där; och har Han makt att samla dem till Sig när Han vill.”1

Det är närmare bestämt ett speciellt fall.

142:29