27. al-´Ayyâshîs tredje förvrängning av al-Baqarah

al-´Ayyâshî sade om Allâhs (ta´âlâ) ord:

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

”Men vägledning skall helt visst komma er till del, och de som följer Min vägledning skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.”1

”Djâbir sade: ”Jag frågade Abû Dja´far om Qur’ânens dolda mening i versen:

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

”Men vägledning skall helt visst komma er till del, och de som följer Min vägledning skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.”

Han sade: ”´Alî är vägledningen. Allâh sade om honom:

فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

”Och de som följer Min vägledning skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.”2

Râfidhah syftar på att de är ´Alîs anhängare och att de därav inte skall känna fruktan eller sorg. Alla andra utom Râfidhah, och i synnerhet följeslagarna, är dömda till helvetet. Titta bara på denna förvrängning och detta svindleri. Tilltalet är riktat till hela mänskligheten från Âdam (´alayhis-salâm) fram till Domedagen. Vägledningen är budskapen som Allâh sände sändebuden med däribland Qur’ânen. Bâtiniyyah har vinklat versen till denna trånga betydelse som är en lögn om Allâh.

12:38

2Tafsîr al-´Ayyâshî (1/41-42).