269. Är profetens grav i moskén?

Fråga 269: Hur avvisar vi gravdyrkarna som argumenterar med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav i den profetiska moskén?

Svar: På flera sätt:

1 – Moskén byggdes inte på graven. Den byggdes under profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) livstid.

2 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) begravdes inte i moskén så att det skall utgöra ett argument för att begrava rättfärdiga människor i moskéer. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) begravdes i sitt hem.

3 – Sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hems, inklusive ´Â’ishahs hem, inkludering till moskén skedde inte på följeslagarnas samstämmighet. Den skedde efter att de flesta hade gått bort, cirka 40 år efter utvandringen. Handlingen tilläts alltså inte av följeslagarna. Faktum är att flera opponerade sig handlingen, däribland Sa´îd bin al-Musayyab.

4 – Graven är inte inne i moskén efter inkluderingen. Den är i ett separat rum. Moskén är alltså inte byggd på den. Således är graven omsluten av en triangulär inramning.

Så motargumenteras gravdyrkarnas tvivel.