268. Med ryggen vänd mot Qiblah inomhus

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/214-215)

Dock förefaller det vara harmlöst att ha ryggen vänd mot Qiblah inomhus. Beviset för det är Ibn ´Umars (radhiya Allâhu ´anhumâ) ord:

”En dag klättrade jag upp på vårt hustak och såg Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utföra naturligt behov på två lerplattor, vänd mot Jerusalem.”1

Om han var vänd mot Levanten hade han ryggen vänd mot Ka´bah. Sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) handling specificerar hans generella sägning, ty både hans tal och handling är Sunnah. Om Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utförde naturligt behov vänd mot Levanten och ryggen vänd mot Ka´bah inomhus, är det möjligt att kollationera bevisen.

Måhända säger någon att handlingen fortfarande är otillåten eftersom det är möjligt att Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satt med ryggen vänd mot Qiblah innan det blev förbjudet att göra det. Visst, men generalisering och specificering kräver inte kunskap om vad som var före och vad som var senare. Med andra ord specificerar det specifika det allmänna oavsett om det skedde tidigare eller senare.

Sammanfattningsvis är det otillåtet för en människa att både vara vänd mot Qiblah och ha ryggen vänd mot Qiblah medan hon utför naturligt behov. Toalettstolar som är placerade på så vis att man sitter vänd mot Qiblah måste vridas mot andra håll. Däremot är det harmlöst att vända ryggen mot Qiblah inomhus eller mellan väggar.

1al-Bukhârî (145).